Sijoitussuunnitelma

Sijoittamisen tavoitteet

Sijoittamisen tavoitteena on taata riittävä taloudellinen toimeentulo eläkkeelle jäädessä. Eläkkeellä ollessa sijoitusvarallisuutta on tarkoitus hyödyntää elämiseen puolet vuodesta Suomessa ja puolet Thaimaassa. Konkreettinen tavoite on 300 000 euron sijoitusvarallisuus eläkkeelle jäädessä.

Riskit

Sijoitussalkun pääpaino tulee aluksi olemaan pelkästään osakemarkkinoilla (suorat osakesijoitukset, ETF:t ja osakerahastot), mutta on todennäköistä, että myöhemmin salkun riskiä pienennetään painottamalla korkosijoituksia. Osakemarkkinoilla tuotto-odotus on korkeampi, mutta niissä on myös riski suuremmalle arvonvaihtelulle.

Osakemarkkinoiden riskiä pienentää sijoitusajan pituus, tasainen sijoitustahti sekä suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen toiminta. Sijoitussuunnitelmassa on ehdottomasti pysyttävä myös silloin, kun markkinoiden turbulenssi houkuttaa tekemään hätäisiä ratkaisuja. Riski ei saa myöskään olla niin korkea, että mahdolliset tappiot aiheuttaisivat ylivoimaisia taloudellisia ongelmia.

Sijoituksia tehdään seuraten suurin piirtein maailman eri alueiden osakemarkkinoiden kokoa. Suomi ja Pohjoismaat saavat salkussa suuremman painon kuin mitä markkinoiden koko edellyttäisi, koska kustannukset ovat edulliset näille markkinoille sijoitettaessa (Nordnetin* ilmaiset indeksirahastot ja pienemmät kulut suorissa osakesijoituksissa).

Allokaatio

Sijoituspäätöksen tuotto määräytyy pitkällä aikavälillä suurimmaksi osaksi allokaatiosta, ei niinkään yksittäisistä osakevalinnoista. Sijoitettaessa pyritään siihen, että ylimääräinen raha on tehokkaasti käytössä, mutta niin, että varallisuutta on nopeasti irrotettavissa tarpeeksi yllättäviin arjen menoihin.

Sijoitussalkun tavoiteallokaatio:

Talletukset, lyhyen koron rahastot, käteinen 10 %
Pitkän koron rahastot, joukkovelkakirjat 0 %
Osakkeet (suorat osakesijoitukseet, ETF:t, rahastot) 90 %

 

Sijoittaminen tehokkaasti

Sijoitussalkku tulee hajauttaa ajallisesti, maantieteellisesti, erityyppisten osakkeiden kesken sekä eri toimialoille mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tällä tavoin voidaan suojautua yksittäisiltä huonoilta valinnoilta.

Sijoitusrahastot (indeksirahastot) ovat hyödyllisiä salkun hajautuksen parantamiseen. Pieniä toistuvia sijoituksia tehdessä indeksirahastot ovat edullisin tapa osallistua osakemarkkinoille. Tällä hetkellä halvimmat rahastot ovat Nordnetin* pohjoismaiset Superrahastot (palkkiot 0€). Myös Seligsonin indeksirahastot ovat edullisia.

Osa sijoituksista tehdään suoraan osakkeisiin. Strategiana on sijoittaa arvo-osakkeisiin, joissa on korkea osinkotuotto sekä yhtiöihin, jotka kasvattavat maksettavaa osinkoa vuosi vuodelta (osinkoaristokraatit). Saadut osingot sijoitetaan uudestaan osakemarkkinoille siihen asti, kunnes sijoittamisen tavoitteet on saavutettu. Suorissa osakesijoituksissa fokus on osingossa, ei osakkeen arvonnousussa. Turhaa osakekauppaa tulee kuitenkin välttää, johtuen korkeahkoista kaupankäyntikuluista.

Sijoitussalkun tavoitteita:

Yksittäinen yhtiö < 10 % salkun arvosta
Kokonaiskulusuhde (TER) < 0,45 %

Maantieteellisen hajautuksen tavoitteita:

Suomi 10 % salkun arvosta
Muut Pohjoismaat 10 % salkun arvosta
Muu Eurooppa 25 % salkun arvosta
Amerikka 40 % salkun arvosta
Aasia 10 % salkun arvosta
Kehittyvät markkinat 5 % salkun arvosta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti